NGƯỜI VIẾT THƯ

Hồi tôi học lớp 10, cô giáo môn tiếng Anh lớp tôi, trong lúc quá mệt mỏi vì cái đám học sinh lười nhác, đã yêu cầu mỗi học sinh soạn hộ cô một bức thư gửi hiệu trưởng để bày tỏ nguyện vọng được thôi dạy lớp này. Nếu tôi nhớ không nhầm, cả lớp đều nộp bài, ngoại trừ tôi. (Ờ thực ra thì thằng Quang vừa mới sửa lưng tôi, nó cũng không nộp bài :)) )

Thực tình tôi chưa bao giờ là đứa kém tiếng Anh trong lớp, nếu không phải là một trong những đứa khá nhất. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy có điều gì đó mà cả lũ chúng tôi đều không hiểu. Có điều gì đó khiến những thứ chúng tôi viết ra không bao giờ có thể được coi là một bức thư.
Continue reading “NGƯỜI VIẾT THƯ”