Monthly Archives: September 2015

NGƯỜI VIẾT THƯ

Hồi tôi học lớp 10, cô giáo môn tiếng Anh lớp tôi, trong lúc quá mệt mỏi vì cái đám học sinh lười nhác, đã yêu cầu mỗi học sinh soạn hộ cô một bức thư gửi hiệu trưởng để … Continue reading

Posted in English | Tagged | 2 Comments