Monthly Archives: January 2016

[My UK Path | Con đường nước Anh] Episode 3: No pain, no gain

(Tiếng Việt ở dưới) “For those who have achieved a provisional mark of 65% or more, you’re in a very good state to get a Distinction for the final mark. You have done really well.” – said Benson Lau, my … Continue reading

Posted in English, My UK path, scholarship, Writing | Tagged , , , | 2 Comments

[My UK path | Con đường nước Anh] Extra

Có một vài điều trong phần trước mình quên chưa nói nên viết tiếp phần này để trình bày nốt :v Những người đang săn tìm học bổng thường săn tìm bài luận và hồ sơ của những người đã … Continue reading

Posted in My UK path, scholarship | 2 Comments

[My UK path| Con đường nước Anh] Phần 2: Khi lấy học bổng, tôi có gì?

Khoảng 54 triệu Bảng Anh. Đó là tổng số tiền học bổng mà tôi ước tính Vương quốc Anh đã trao cho học giả Chevening trong năm học 2015 – 2016. Đó là một con số khổng lồ, đương nhiên. … Continue reading

Posted in My UK path, scholarship | Tagged , , , , , | 10 Comments

[My UK path| Con đường nước Anh] Episode 1: How my journey to the West began | Phần 1: Chuyến Tây Du Kí của tôi đã bắt đầu như thế

(Tiếng Việt ở dưới) “Full scholarships are for the best profiles.” – The thought is widely shared among most scholarship hunters. How about this? There are awardees whose track records showed academically and professionally mediocrity. As luck would have it, … Continue reading

Posted in English, My UK path, scholarship, Writing | Tagged , , , , , , | 2 Comments