Monthly Archives: April 2016

[Con đường nước Anh] Kỳ 7: Học kiến trúc ở Vương quốc Anh khác học kiến trúc ở Việt Nam chỗ nào?

Bài viết này dựa trên kinh nghiệm học Thạc sỹ kiến trúc về Thiết kế môi trường ở Đại học Nottingham, 5 năm học kiến trúc bậc đại học và 2 năm học thạc sỹ kiến trúc tại Đại học … Continue reading

Posted in My UK path | Tagged , , , , | 2 Comments

[My UK Path] Episode 6: What is it like to be a Chevening scholar?

1. Your mother’s maiden name is no secret to your Chevening fellows because theirs “happen” to be identical to yours. 2. You realise that the name “Chevening” is actually pronounced /ˈtʃiːv(ə)nɪŋ/ (Chee-V-Ning), like you match the “ch” in “chat” with … Continue reading

Posted in English, My UK path, scholarship, Writing | Tagged , , , | 3 Comments

Viết trong lúc giải lao

Dạo gần đây có nhiều cơ hội sửa SOP và cũng được mọi người nhờ tư vấn về học tiếng Anh hơn, mình có những suy nghĩ thế này: 1. Giao tiếp bằng một ngôn ngữ không chỉ bao gồm … Continue reading

Posted in English | Tagged , | 6 Comments