[Con đường nước Anh] Kỳ 9: Những câu chuyện ở Khoa Kiến trúc Đại học Nottingham

CHUYỆN 1: BENSON

Benson là người phụ trách chương trình mà tôi theo học, cũng là người giảng dạy và theo sát chúng tôi suốt học kì 1. Ông là người Hồng Kông, đã đến nước Anh được gần 20 năm.

Benson là một người rất thực tế, và đương nhiên có khả năng làm việc cũng như xử lý thông tin khủng khiếp. Ông từng là một trong những sinh viên hiếm hoi tốt nghiệp chương trình đào tạo bằng kép của University College London. Trong chỉ 2 năm, ông đồng thời lấy cả bằng Master Architect RIBA Part II lẫn Specialist Master Architect: Space Syntax, Light and Lighting (Chương trình RIBA Part II tiêu chuẩn vốn đã có độ dài 2 năm và có yêu cầu đầu vào rất cao ở tất các trường có uy tín về đào tạo kiến trúc sư). Sau này Benson không làm PhD mà lấy thêm bằng Master Architect Environmental Design ở University of Cambridge. Ông hiểu rằng mình không cần thêm một bằng cấp nặng về lý thuyết, mà phải thực sự hiểu về vật lý kiến trúc.

Continue reading “[Con đường nước Anh] Kỳ 9: Những câu chuyện ở Khoa Kiến trúc Đại học Nottingham”

[My UK Path] Episode 8: The Relay

My dad rarely shares his childhood stories. While I have lived with my parents for 27 years, still there are many accounts that I have never heard until I am married. Because he would only recount some pieces in his unusual moments of excitement, when the two dads, my father and father-in-law, enjoy their drinks in a family feast.

“F***, you did it; then why can’t I?” – It was his thought when he first saw a fresh Vietnamese graduate who had just returned after his overseas study. The guy was looking very smart in his suit and tie, arousing a fit of jealousy in my dad. My father, who had always been malnourished, determined that he would go abroad for his first degree.
Continue reading “[My UK Path] Episode 8: The Relay”