Monthly Archives: June 2016

[Con đường nước Anh] Kỳ 9: Những câu chuyện ở Khoa Kiến trúc Đại học Nottingham

CHUYỆN 1: BENSON Benson là người phụ trách chương trình mà tôi theo học, cũng là người giảng dạy và theo sát chúng tôi suốt học kì 1. Ông là người Hồng Kông, đã đến nước Anh được gần 20 … Continue reading

Posted in My UK path | 5 Comments

[My UK Path] Episode 8: The Relay

My dad rarely shares his childhood stories. While I have lived with my parents for 27 years, still there are many accounts that I have never heard until I am married. Because he would only recount some pieces in his … Continue reading

Posted in My UK path, Writing | Tagged , , , | 6 Comments