Mục lục / Table of Contents

Các bài viết sẽ được cập nhật vào sticky post này theo Chủ đề và Series

New posts will be added to this sticky post in Topics and Series. Please scroll down for the table of English contents

A. CHỦ ĐỀ

Tên mỗi chủ đề sẽ được viết theo cấu trúc: Tên + [Keywords]

1. DU HỌC [Informative, Scholarship, Chevening, UK Education]

Cho những ai muốn xin học bổng chính phủ (Phần 1)
Cho những ai muốn xin học bổng chính phủ (Phần 2)
Cho những ai muốn xin học bổng chính phủ (Phần 3)

Chevening Awards – Những điều ứng viên nên biết (Phần 1)
Chevening Awards – Những điều ứng viên nên biết (Phần 2)
Chevening Awards – Những điều ứng viên nên biết (Phần 3)
Chevening Awards – Những điều ứng viên nên biết (Phần 4)
Chevening Awards – Những điều ứng viên nên biết (Phần 5)

Quy trình tuyển sinh và xét học bổng của chương trình Erasmus Mundus

[My UK Path| Con đường nước Anh] Phần 2: Khi lấy học bổng, tôi có gì?
[My UK Path| Con đường nước Anh] Extra
[My UK Path| Con đường nước Anh] Kỳ 7: Học kiến trúc ở Vương quốc Anh khác học kiến trúc ở Việt Nam chỗ nào?

Chuẩn bị du học 1: Bảng xếp hạng không phải la bàn vàng

Chuẩn bị du học 2: Thái độ

Chuẩn bị du học 3: Tính toán cơ hội khi xin học bổng

Chuân bị du học 4: Cách làm giảm cơ hội được học bổng

Chuẩn bị du học 5: Lợi ích của việc du học bậc cao học

Chuẩn bị du học 6: Cái giá của việc du học bậc cao học

Tích cực kiểu Anh

2. NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TIẾNG ANH [Educative, English, Language learning, Linguistics]

Chuyện linh tinh (những ai đã dùng tốt tiếng Anh không cần đọc) (Nhắc lại một lần nữa, không cần đọc!)
Viết trong lúc giải lao
[Academic & Creative Writing] Phần 1: Vỡ lòng

Đặc quyền Vinglish hay RP phiên bản tiếng Việt?

Cách (Long) luyện tập phát âm và ngữ âm

3. VIẾT [Creative, Academic, Storytelling, Life in the UK]

Song ngữ

[My UK Path | Con đường nước Anh] Episode 1: How my journey to the West began

[My UK Path | Con đường nước Anh] Episode 3: No pain, no gain

[My UK Path] Episode 8: The Relay

Grandpa’s taking a shower

Tiếng Anh

About Induced Abortion

[My UK Path | Con đường nước Anh] Episode 3 Extra: Recap and response

[My UK Path] Episode 5: Wars of minds

[My UK Path] Episode 6: What is it like to be a Chevening scholar?

Hanoian introversion

False failure

Tiếng Việt

Người viết thư

A bucket list – Những nơi sang năm nhất định phải đi

[My UK path| Con đường nước Anh] Prologue: a track record of 2015 | Mở đầu: một năm 2015 bận rộn

[Con đường nước Anh] Kỳ 9: Những câu chuyện ở Khoa Kiến trúc Đại học Nottingham

Đầu năm đọc báo

B. SERIES

Tên các series sẽ được viết theo cấu trúc: Tên + [Ngôn ngữ] + [Trạng thái thực hiện]


This blog is supposed to be my personal archive where I store my informative and creative contents.

All posts are added to this sticky post in categories and series. Currently most of them are in Vietnamese. Yet there are a good number of quality English creative contents.

English and Vietnamese posts

[My UK Path | Con đường nước Anh] Episode 1: How my journey to the West began

[My UK Path | Con đường nước Anh] Episode 3: No pain, no gain

[My UK Path] Episode 8: The Relay

English-only posts

About Induced Abortion

[My UK Path | Con đường nước Anh] Episode 3 Extra: Recap and response

[My UK Path] Episode 5: Wars of minds

[My UK Path] Episode 6: What is it like to be a Chevening scholar?

Hanoian introversion

False failure

Thank you for your support and have fun reading!

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s