Monthly Archives: August 2017

Giá trị lõi

Chuyện thứ nhất: Cách đây 2 năm, tôi bắt đầu viết những bài hướng dẫn đầu tiên về hướng dẫn xin học bổng. Ngày đó thông tin về học bổng toàn phần không nhiều, cũng không được ai hệ thống … Continue reading

Posted in Opinion, Writing | 4 Comments

Quy trình tuyển sinh và xét học bổng của chương trình Erasmus Mundus

Học bổng Erasmus Mundus (EM) là một chương trình khá đặc biệt. Tưởng tượng Ủy ban Châu Âu (EC) có một cái quỹ tiền to đùng, kêu gọi các trường khắp châu Âu: Đây tôi có tiền đây. Các ông … Continue reading

Posted in scholarship | Tagged , , | 1 Comment