Daily Archives: August 12, 2017

Giá trị lõi

Chuyện thứ nhất: Cách đây 2 năm, tôi bắt đầu viết những bài hướng dẫn đầu tiên về hướng dẫn xin học bổng. Ngày đó thông tin về học bổng toàn phần không nhiều, cũng không được ai hệ thống … Continue reading

Posted in Opinion, Writing | 4 Comments