Category Archives: Cho những ai muốn xin học bổng chính phủ

Cho những ai muốn xin học bổng chính phủ (Phần 3)

Phần 3: Fallacy Busted – Những quan niệm sai lầm về học bổng chính phủ Như tên của bài viết, mình sẽ nói về những nhầm lẫn hoặc sai lầm mà mọi người hay mắc phải khi nghĩ đến hoặc … Continue reading

Posted in Cho những ai muốn xin học bổng chính phủ, scholarship | Tagged , , , , , , | 15 Comments

Cho những ai muốn xin học bổng chính phủ (phần 2)

Phần 2: Các bước xin học bổng chính phủ Bài viết này sẽ không bao gồm thông tin về các thủ tục. Bạn sẽ phải tự tìm hiểu về các thủ tục cần thiết liên quan đến một bộ hồ … Continue reading

Posted in Cho những ai muốn xin học bổng chính phủ, scholarship | Tagged , , , , , | 4 Comments

Cho những ai muốn xin học bổng chính phủ (Phần 1)

Bản thân mình đã muốn viết về việc xin học bổng lâu rồi nhưng chưa có thời gian, thông tin cũng như “credit” để viết. Bây giờ, khi đã được chọn vào Main List của học bổng Chevening, mình quyết … Continue reading

Posted in Cho những ai muốn xin học bổng chính phủ, scholarship | Tagged , , , , , | 6 Comments