Category Archives: Uncategorized

Mục lục

Các bài viết sẽ được cập nhật vào sticky post này theo Chủ đề và Series

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Đầu năm đọc báo

Làm công việc mentor là gì? Là không ít lần kiềm chế sự tăng-xông khi mentee mếu máo: “Em không biết phải viết (kể chuyện) bằng từ nào cho nó không nhàm chán.” Cái này là cái tội lười đọc … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

A bucket list – Những nơi sang năm nhất định phải đi

Vừa có bà chị nhà văn dạo kêu đi nhiều lâu đài quá, bị bội thực lâu đài nên cần đổi món. Cũng đúng. Đi đến châu Âu ai cũng nghĩ đến lâu đài với nhà thờ, những thứ được … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments